Üye Ol

Firma Adı (Şahış üyeliği için boş bırakın)
Ad Soyad
 
Telefon
GSM
Meslek
Cinsiyet
Sitemize üye olma sebebiniz?


 
Kullanıcı Adı
Ajax Indicator kontrol ediliyor..  
Şifre
 
Şifre ( Tekrar )
  
E-Mail
 
Şehir
 
İlçe
Kargo Adresi
 
Ne Tür Araçlarla İlgileniyorsunuz?
Üyelik Sözleşmesi

·        www.pertdunyasi.com web sitesinde ihale yöntemi ile satışın gerçekleşmesine aracılık eden Ali Çakı Bu sözleşmede bundan böyle Pert Dünyası olarak anılacaktır.

 

·        wwww.pertdunyasi.com web sitesi üzerinden herhangi bir araca teklif yöntemi ile almak istediği fiyatı internet üzerinden yazılı olarak bildirerek aracın ihalesini kazanan kişi yada kurum bundan böyle ALICI olarak anılacaktır. 

Araç Satış Sözleşmesi

Konu

Sigorta Şirketleri tarafından kasko sigortası yada trafik sigortası yapılan ve bir hasar sonucunda ağır hasarlanan veya çalınıp bulunan araçlar ile ilgili olarak, bu araçları satın almak isteyen ALICI'lar ile sigorta şirketleri adına bu satışa aracılık eden www.pertdunyasi.com yetkilisi Ali Çakı'nın , fiyat teklifi verme, ihale ve satın alma, devir teslim ve tescil işlemlerinin yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

ALICI'nın Yükümlülükleri

1. Sigorta şirketleriniin trafik sigortası veya kasko sigortası ile sigortalı bulunan ve bir hasar sonucunda ağır hasarlanan veya çalınıp bulunan araçlar ile ilgili olarak fiyat teklifi verilebilmesi için ALICI , Pert Dünyası'na en az 3.000 (ÜçBin) TL tutarında nakit teminat verecektir. Pert Dünyası gerekli gördüğü hallerde , sözleşme bitiminde veya sözleşme süresi içinde , ALICI'lar tarafından verilmiş olan bu teminatın arttırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

2. Fiyat teklifleri, Pert Dünyası'nın belirleyeceği şekilde İnternet aracılığı ile veya kapalı zarf usulünde, yazılı olarak verilecektir. Yazılı olarak verilen fiyat teklifleri bağlayıcı olup, sözlü olarak verilen fiyat teklifleri işleme alınmayacaktır.

3. İnternet aracılığı ile yapılacak satışlarda ALICI'lar kullanıcı adı ve şifrelerini kendileri belirleyecektir. Bu kullanıcı kodu ve şifre ile verilecek fiyat teklifleri ALICI'nın sorumluluğunda olup , bu şifrenin 3.şahıs veya kuruluşlar tarafından kullanılmasından Pert Dünyası sorumlu tutulmayacaktır.

4. İhaleye sunulan hasarlı araçlar, site üzerinde incelendikten sonra bulundukları adreste mutlaka görülecektir. Hasarlı araç bulunduğu adreste görülmeden sadece sitede yer alan bilgiler doğrultusunda teklif verilmesi halinde sorumluluk ALICI'ya ait olup, ihale sonrası ALICI tarafından hasarlı araçla ilgili olarak iletilebilecek parça eksikliği, araç üzerinde bulunamayan donanım, aracın sitede yer alan fotoğraflarından farklı bir durumda bulunması v.b. talepler dikkate alınmayacaktır.

5. Hasarlı araçların hasar tarihinden itibaren çekildikleri oto park, garaj veya servislerdeki muhafazalarını ilgilendiren oto park ve servis ekspertiz ücretleri ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu ücretlerle ilgili bilgiler hasarlı aracın ihale sayfasında belirtilebileceği gibi, belirtilmediği veya belirtilen bedelin dışında bir ücret talep edilmesi halinde sorumluluk ALICI'ya ait olacak ve bu nedenlerle ilgili gelebilecek talepler dikkate alınmayacaktır.

6. Fiyat teklifi verilen hasarlı araçlar için yapılan ihale sonucunda , en yüksek fiyatı veren ALICI'lar, söz konusu hasarlı araçları, bedelini Ali Çakı'ya ait banka hesabına en geç 3 ( üç ) gün içerisinde nakten ve defaten ödemek ve devir işlemlerini tamamlamak sureti ile hasarlı aracı teslim almak ve tüm bu işlemleri belgeleri ile Pert Dünyası'na ibraz etmek zorundadır. İhale sonucu belirlenen fiyattan hasarlı aracı almayan, belirtilen sürede ödeme yapmayan veya devir işlemlerini zamanında gerçekleştirmemekten doğacak zararlar ALICI'ların vermiş oldukları teminatın ruhsat sahibi lehine kullanılması ile giderilecek ve bu ALICI'ların sözleşmesi fesih edilecektir.

7. Hasarlı araç üzerinde tasarruf hakkı Sigortalıda bulunduğundan, fiyat teklifleri sonuçlandıktan sonra Sigorta şirketleri veya Sigortalı adına bu ihalede aracılık eden Pert Dünyası söz konusu hasarlı aracı istediği kişiye satma veya satmaktan vazgeçme hakkına sahiptir. Aynı şekilde ihale sonucu en yüksek fiyatı veren ALICI'nın hukuken geçerli bir sebep olmadan aracı almaması durumunda , araç yeniden ihaleye alınacak ve ihaleden vazgeçen ALICI'nın teminatı bloke edilerek, sözleşmesi fesih edilecek ve daha sonraki ihalelere alınmayacaktır.

8. ALICI'ların kendi aralarında haberleşerek ve ihale edilen hasarlı araçları düşük bedelle satın alma girişimlerinin tespit edilmesi halinde , bu ALICI'ların sözleşmeleri fesih edilecektir ve tekrar hiçbir ihaleye dahil edilmeyeceklerdir.

9. ÜYE tarafından satın alınan aracın devri Sigorta Şirketinden alınmışsa Tüzel Kişiliklere ait araçların satışında, çıkacak KDV , ALICI tarafından ödenecektir. KDV oranı binek araçlarda %1, ticari araçlarda ise %18'dir.

10. Hasarlı araçlar ihale sayfasına alınırken ruhsat bilgileri ve hasarlı aracın ekspertizini yapan servisin raporu esas alınmaktadır. Bu nedenle hasarlı aracın ihale sayfasında yer alan bilgilerden farklı olarak, aracın tipi, modeli, kilometresi v.b. ile ilgili çıkabilecek sorunlardan Sigortalı ve Pert Dünyası veya Sigorta şirketleri sorumlu tutulmayacaktır.

 

Pert Dünyası'nın yükümlülükleri

1. Hasarlı araçların , ALICI'ların talep etmesi halinde , bulundukları yerde incelenmesi için AXA Sigorta A.Ş. tarafından ALICI'lara her türlü kolaylık sağlanacaktır.

2. ALICI'nın vermiş olduğu teminat bedelinin iadesinin istenmesi halinde, sözleşmenin fesih edilmesine müteakip Pert Dünyası tarafından , ALICI'nın sözleşme koşullarından bir veya birkaçını ihlal etmediğinin belirlenmesinden ve ALICI'dan, ihalesini kazanmış olduğu araçlarla ilgili olarak, istenmiş olan devir işlemleri ile ilgili tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesinden sonra , ALICI'ya ilk ödeme günü içerisinde geri verilecektir.

ALICI'nın yatırmış olduğu teminat bedeli iadesi, mutlak suretle ALICI tarafından yazılı olarak bildirilen banka hesap numarasına yapılacaktır. ALICI, yatırmış olduğu teminatın iade edileceği banka hesap numarasını ihale sayfasında yer alan bölümü doldurarak belirtecektir. ALICI tarafından verilen bilgi doğrultusunda iade edilen teminatla ilgili olarak çıkabilecek sorunlardan Pert Dünyası sorumlu tutulmayacaktır.

3. Pert Dünyası iş bu sözleşmeyi herhangi bir neden göstermeksizin dilediği zaman tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

İşbu sözleşme kabul edildiği tarihten itibaren süresiz olarak geçerlidir. Sözleşme koşulları kesin olup, sözleşmenin ALICI tarafından okunmadan kabul edilmesi ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ALICI'nın uğrayacağı zararlardan Sigortalı, Sigorta şirketleri veya Pert DÜnyası sorumlu tutulamaz. Sözleşme ALICI'nın talep etmesi halinde veya ALICI'nın sözleşme koşullarına uymaması halinde sona erecektir.

İşbu sözleşme kabul edildiği tarih itibarı ile yürürlüğe girecek olup , yukarıda belirtilen sözleşme şartlarını peşinen kabul , beyan ve taahhüt ederler.